De pårørende frykter at deres familiemedlemmer som er bosatt på en kommunal bolig i Eidsvoll, ikke får den oppfølgingen de har krav på.

Leave a Reply

Generated by Feedzy