Pay Eiendom investerer 6 millioner kroner i solceller og BREEAM In-Use-sertifiserer sine eiendommer.