Som Fredriksstad Blad har skrevet flere saker om, står ikke lenger alle grunneierne bak planene om å utvikle Trosvikstranda til boliger og næring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *