De mistenkte også at han hadde hemmelige rom i boligen og skannet den.

Leave a Reply