Eiendommen ligger i 100-metersbeltet, dog er byggingen planlagt bak byggegrensen mot sjø, og det er krav om dispensasjon fra kommuneplanen og avstand …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *