Endelig er det noen som tør foreslå å sette krav til materialvalg og estetikk i byggeprosjekter! Når SV ved Kristin Fardal Hovland ønsker å …

Leave a Reply

Generated by Feedzy