Et enstemmig formannskap i Asker kommune godkjente salget av Sem gjestegård for 40 millioner kroner. Selskapet Santo AS ønsker blant annet å …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *