Et eksempel: I sommer ga NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat en åpning for å gi strømstøtte for de som har hytta som bolig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *