Da vil de fleste bolig- og hyttekjøpere i landet få informasjon om Tettpå-veilederen tilsendt rett etter at eiendommen er tinglyst. Tettpå-veilederen

Leave a Reply

Generated by Feedzy