Det er mindre konkurranse om boligene når det er flere boliger tilgjengelige. Vi forventer at prisnedgangen blir noe sterkere. Og med spådommene om at …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *