Eiendommen ligger i LNF-område så det er i utgangspunktet byggeforbud på … Å få revet en bolig i LNF-område forutsetter også en dispensasjon og …