400 boliger er et stort prosjekt, og det er mulig at vi selger enkelte delfelt til andre utbyggere. Noen eneboligtomter kan også bli lagt ut på …

Leave a Reply

Generated by Feedzy