Dette innebærer en betydelig skatteskjerping for mange vanlige folk som eier bolig i pressområdene der vanlige boliger ofte koster over 10 millioner …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *