Hun mener de som har kjøpt bolig for første gang og lånt så mye som de kan, har grunn til å være bekymret over høyere renter samt økte strøm- og …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *