Eiendomsskattelovens §8 A-4 sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Forrige taksering av næringseiendom ble gjennomført i …