Men fordi det i hele kommunen er boplikt for boliger, er det lite aktuelt for eiere av fritidsboliger å endre disse til bolig i matrikkelen. – …

Leave a Reply