Likevel er igangsettingen av nye boliger den nest laveste siden Boligprodusentenes Forening begynte å måle i 2010. Det skal også nevnes at …

Leave a Reply

Generated by Feedzy