Økende renter, langdryge plan- og byggeprosesser, inflasjon og usikkerhet har ført til ytterligere nedkjøling av boligmarkedet.

Leave a Reply

Generated by Feedzy