Økende renter, langdryge plan- og byggeprosesser, inflasjon og usikkerhet har ført til ytterligere nedkjøling av boligmarkedet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *