Sammenlignet med fjoråret igangsatte og ferdigstilte Selvaag Bolig bygging av langt færre boliger i årets tredje kvartal.

Leave a Reply