Eiendommen er regulert til sentrumsformål med en kombinasjon av næring og bolig. – Har fått tilslaget. Kjøper av eiendommen er Bjørkelangen Torg AS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *