Da vil de fleste bolig- og hyttekjøpere i landet få informasjon om Tettpå-veilederen tilsendt rett etter at eiendommen er tinglyst. Abonner på vårt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *