PLANOMRÅDET: Tangerud Eiendom AS ønsker å bygge til sammen 300 boenheter på Tangerud sør. Området ligger i rød sone, men planene innebærer også …

Leave a Reply

Generated by Feedzy