Det legges vekt på at eiendommen er bebygd med enebolig, at andre omkringliggende eiendommer er gjerdet inn og at det ikke foreligger nabomerknader.

Leave a Reply