Utvikling i tilbud om bolig med bemanning utsetter mer omfattende … Dette er boliger der planløsningen og utformingen gjør den godt egnet for …

Leave a Reply