Førstegangskjøpere finner seg selv i en vanskelig situasjon i det de ønsker å entre boligmarkedet. Høye boligpriser og for få boliger er faktorer som …