Mange er kanskje ikke klar over at arbeid på egen bolig eller fritidsbolig i utgangspunktet er skattepliktig.