Edle Tenden forteller at på en av eiendommene, i Åsdalsveien 35 hvor det nå bygges fire nye boliger, er flere trær fjernet uten lov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *