Målet er at 60 prosent av nye boliger i Fredrikstad, skal settes opp i byområdet. I fjor var Fredrikstad så langt unna målet at kommunens …