Den nasjonale boligsosiale strategien «Bolig for velferd» (2014-2020) og konkretiseringen av denne strategien i tiltaksplanen for perioden …

Leave a Reply