I uka som gikk ble det solgt til sammen 16 eiendommer i Strand og Hjelmeland. Den dyreste var et landbruk i Kolabygdvegen som ble solgt for 10 …

Leave a Reply