Finansiering med salg av fast eiendom tas også ut av budsjettet da havna i dag ikke har noen avtaler om salg av eiendom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *