Finansiering med salg av fast eiendom tas også ut av budsjettet da havna i dag ikke har noen avtaler om salg av eiendom.

Leave a Reply

Generated by Feedzy