På sikt kan den lave boligbyggingen presse prisene ytterligere opp på de minste leilighetene, sier hun. Bolig · Boligpriser · Boligmarkedet · Eiendom …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *