Da spiller det i prinsippet ingen rolle om du bor i en bolig regulert til bolig eller i en bolig regulert til fritidsbolig, så lenge det er der du …

Leave a Reply