Røykdykkere søker nå igjennom 1.etg, mye røyk der, men eier av bolig opplyser om at det … Det er ingen åpne flammer fra boligen, men mye røyk.

Leave a Reply