Enorm eiendom · Størrelse: 3.000 mål · Deler av eiendommen ligger midt sentrum av Lyngseidet · Den har dyrket mark, skog, store utmarksarealer, bolighus, …

Leave a Reply