Startlån skal hjelpe personer som har langvarige utfordringer med å finansiere egen bolig. Du kan søke om tilskudd til tilpasning av bolig dersom du …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *