Den gigantiske Meraker Brug-eiendommen på 1,3 millioner dekar eies i dag av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og av selskapet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *