… forhandlinger i forbindelse med lignende avtaler om salg av eiendom. … opplysninger knyttet til eiendommene som allerede er offentlig kjent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *