Isolert sett for denne eiendommen, vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, står det i HNK-vedtaket. Les mer om: Bolig og …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *