«Eiendommens økonomiske verdi ligger ikke i den dyrket mark eller den produktive skogen eller jaktmulighetene, men i næringsinteressene i eiendommen: …

Leave a Reply