Henning Larsen AS har på vegne av forslagsstiller Byporten Eiendom AS tatt kontakt med Alta kommune i forbindelse med planer for Alta sentrum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *