Han ser potensial i å utvikle bakgården til to av eiendommene. … De eide den delen av Storgata 48 gjennom selskapet Sigvard Larsen Eiendom AS, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *