… av egen bolig og fortsatt ha rett til fradrag for merkostnader til … i boligen sin hvis de skal ha fradrag for kostnader til pendlerbolig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *