Strand boligområde er utbygd over de siste 7 årene. Området består av eneboliger, kjedehus, rekkehus og småhusleiligheter. Området er på ca. 200 daa …