Eiendom · Stillings annonser … den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Frode Rødder i Huseierne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *