Selskapene Halden Boligbyggelag Prosjekt og Høvik Holding har gjennom det felles eide selskapet Gaupefaret Eiendom, arbeidet med reguleringsplanen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *