Ved salg av tomt som utgjør del av en eiendom, bør det avtales hvem … I verste fall risikerer kjøperen å tape både eiendommen og kjøpesummen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *