Igangsetting av nye boliger i mai 2023 falt 67 prosent sammenlignet med … opp 0,8 prosent i mai, og 7,7 prosent for året, ifølge Eiendom Norge.