Kommunedirektøren mener at problemet kan løses med flere boliger og vil sette opp to minihus på den gamle sykehjemstomta i Hommelvik.

Leave a Reply

Generated by Feedzy