THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen. Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00.